Du er besøkende nr:

  webs counters
Total Count


NYHET!

Klubben har fått ny Facebook side for intern kommunikasjon i klubben. F.eks. spørsmål om ting innen modellbygging.
Klikk her for regler.
Klikk her for å åpne VMBK. sin Facebook side.


Klubbens QR kode:

 
Utlån avbøker,
klikk her
 
 

  

Hei alle i VMBK!

Så er «julemøtet/desember-møtet i VMBK historie.
20 medlemmer deltok på årets siste medlemsmøte på Sem.
Hyggelig å treffes og utveksle erfaringer og følge bygging/testing av nye prosjekter.

Denne gang måtte vi respektere myndighetenes krav om antall, munnbind, 1m avstand og registrering.
VMBK må takke dere for den lojaliteten dere viste, for å hindre smitte.

Serveringen kom denne gang fra Flykafeen, og snittene falt i god smak.

Tor gikk igjennom årets aktivitet som ble god, tross begrensninger pga. pandemien.
Her kommer kortversjon:

3 modelltreff jan/feb/mars ble avlyst.
Årsmøtet ble avlyst. Det ble kommunisert med Brønnøysund om dette.
Styret valgte å ikke kreve inn medlemskontigent
Styret ble sittende (Fra 2020)
Regnskapet ble ført/revidert og budsjett utarbeidet. Årsrapport laget.
Dugnad på dammen før april ute-treffet, ble utført på brygga m.m.
Det ble 2 treff i april
Smittevern, avstand, registrering ble innført på de 2 treffene i april
Sommertreffet i juni ble avlyst og erstattet med et ordinært treff
VMBK skaphenger ble reparert på dugnad kostnadsfritt
Det ble 2 treff i august
Pga. lite vann i dammen, ble de tre bryggene justert for lav vannstand
Det ble 2 treff i september, ett med lys og lanterner
Smittevern-reglene ble endret og delvis tatt bort
1 ute-treff i oktober
Terminliste lagt ut på hjemmesiden og sendt medlemmene
1 innemøte i slutten av oktober
1 innemøte i november
1 Innemøte i desember (julemøte)
Tor legger bilder på penn, og sender til Per som legger ut på hjemmesiden.
Per redigerer og passer hjemmesiden
Vipps penger i kassa
Tønsberg kommune har fjernet to store trær. Kunne falle over bua til VMBK
VMBK har mistet tre medlemmer grunnet dødsfall

VMBK takker alle sine trofaste medlemmer, og vi gleder oss til mange møter/treff i det nye året som er like rundt hjørnet. (2022)