Bøker til utlån

Klubben har en samling bøker som kan lånes ut til sine medlemmer.
Du må ta kontakt med Tor, og han vil ta seg av utlånet.
Han kan kontaktes på medlemsmøter eller på e.post. (NB! Ikke mobil)
torand6@online.no
Bøkene lånes ut på møter eller treff, og vil ikke sendes pr.post
Utlånstid avtales.

Hilsen
styret vmbk