Terminliste VMBK klubbåret 2020 - 2021

  Mars Onsdag 25.03.2020 Medlemsmøte er avlyst    
             
  April Lørdag 18.04.2020 Treffet på 3.dammen er avlyst    
             
  Mai Lørdag 09.05.2020 Treff 3.dammen Tønsberg hele dagen  
  Mai Onsdag 27.05.2020 Kveldstreff 3.dammen Tønsberg 17:00- og ut dagen  
             
  Juni Lørdag 13.06.2020 Sommertreff 3.dammen Tønsberg hele dagen  
             
  August Lørdag 15.08.2020 Treff 3.dammen Tønsberg hele dagen  
             
  September Lørdag 12.09.2020 Treff 3.dammen Tønsberg hele dagen  
  September Onsdag 30.09.2020 Kveldstreff 3.dammen Tønsberg 17:00- og ut dagen  
             
  Oktober Onsdag 28.10.2020 Medlemsmøte er avlyst    
             
  November Onsdag 25.11.2020 Medlemsmøte er avlyst    
             
  Desember Onsdag 16.12.2020 Medlemsmøte er avlyst    
             
  Januar Onsdag 27.01.2021 Medlemsmøte er avlyst    
           
  Februar Onsdag 24.02.2021 Årsmøte er avlyst  
           
  Mars Onsdag 24.03.2021 Medlemsmøte er avlyst