3. Dammen 21/4-2021


Da ble det ny brygge på tredjedammen ca.5 cm over vannflaten