Viktig informasjon.

Ønsker du å komme i kontakt med Vestfold Modell Båt Klubb kontakt Tor Andersen på e.post: torand6@online.no - - mobil:48042037
Postadresse: Tor Andersen, Brekkekollen 4, 3178 Våle

Klubben kan også treffes på alle møter og treff som er terminfestet. (Se terminliste)

Styret for klubbåret 2016 - 2017 er:

Leder: Runar Borgersen, Tønsberg. E.post mangutten@icloud.com Mobil: 97685876
Kasserer: Tor Andersen, Re. E.post torand6@online.no Mobil: 48042037

Styremedlem: Erik Klingenberg Johansen, Borre. E.post: erik-k-johansen@hotmail.com. Mobil: 95161601
Styremedlem: Kurt E Lindberg, Tønsberg. E.post ku-lind@online.no Mobil: 90644793

Her har vi medlemsmøter: Innemøtene i høst, vinter, vår holdes på Sem skole - kafeteriaen
Kjørebeskrivelse nordfra: Kommer du nord fra på gamle E18 kjører du inn til høyere ved Sem fengsel. Så første vei til venstre og til venstre en gang til.
Kjørebeskrivelse sørfra: Kommer du sørfra på gamle E18 kjører du gjennom Semsbyen inn til venstre ved Sem fengsel.

Hvor finner du oss i vår, sommer, høst på 3.dammen? (Kart)
Kjørebeskrivelse fra Oslo: Fra E18 Oslo tar du av mot Tønsberg. I rundkjøringen ved Sem kirke - Jarlsberg hovedgård tar du av til venstre og kjører opp Tomsbakken.
På toppen av bakken kjører du inn i rundkjøringen og til høyere. Etter ca 1km inn i ny rundkjøring til venstre - du passerer mellom 2.dammen og 3.dammen.
Etter ca. 50m finner du 3.dammen på venstre side. Dammen ligger utenfor bomringen.
Kjørebeskrivelse fra E18/Larvik: Kjør til Sem kirke - Jarlsberg hovedgård, og følg kjøreanvisningen fra Oslo. NB! Ikke kjør inn til Tønsberg sentrum, men til venstre i «trafikkmaskinen» og ta av nordover.
Du vil fort se Sem kirke på venstre side, og sving så til høyere i rundkjøringen.

Parkering ved 3.dammen: Oppe ved 3.dammen er det ikke lov til å parkere. Du kan stoppe og ta av og hente båtmodellene. Parkering er på østsiden - motsatt side av veien. Kjører du nordover ca. 100m kan du parkere ved Greveskogen skole inn til venstre.
Derfra går det en sykkelsti inn til dammen som er enkel å bruke.
Bruk av 3.dammen: Vestfold Modell Båt Klubb har avtale med Tønsberg kommune og grunneier om bruk av modellanlegget ved 3.dammen. Klubben samarbeider med «Surf Citty», kabelbane for vannsport. Utenom våre avtalte kjøredager må vi ta hensyn til
brettgutta, slik at vi ikke hindrer dem i kjøring på kabelbanen. Området må ryddes etter bruk. Er det spørsmål kan de rettes til styret VMBK Mobil: 48042037 Tor Andersen

oppdattert: 16.06.16 t.a.