Lage radar fra en def.servo

 

Å lage radar er populært, men å få hastigheten helt rett, kan være en utfordring. Ved å bruke LM 317 koblet som regulator (vist tidligere),
kan hastigheten stilles til det som er ønsket. Ha du en servo som eks. har ødelagt elektronikk, kan denne gjøres om til radarmotor.
Ved å fjerne alt bortsett fra motor, drev og kasse kan motoren kobles til regulatoren. Nå er det enkel å stille hastigheten på radarmotoren/servoen.