Bruk av skyvelære


Bruk av skyvelære gjør at det du lager blir meget nøyaktig. Skyvelære er lett å bruke, og det som vises på bildet er smart. Her skjæres trappetrinn fra en Forex plate, og legg merke til måten det måles på.
Med en liten vinkel i metall kan kniven legges inntil den uten at det sette av et eks. blyant merke/strek. Med et lite riss fra kniven kan vinkelen fjernes og trinnet skjæres ferdig.
Platen er 2mm Forex, og det skjæres igjennom med et snitt til. Tidsbesparende når det skal lages eks. 24 trinn. Kniven bør være solid med godt grep.

Konklusjon:
Nøyaktig og tidsbesparende.
Rent kutt og derfor lett å lime med hurtiglim. eks. Loctite super glue Prescision 5 gram…