Slik kan et skrog lages når du mangler spant/linjeriss.


For noen år siden fikk jeg denne modellen som byggesett. Det var langt fra komplett. Skroget besto av 2 spanter, det var alt...
Det var med en tegning, men den viste ikke spanteriss/linjeriss. Jeg fikk tegnet av båten sett fra siden og ovenfra og senterspanten.
Da hadde jeg tre riss, en foran, en senter og en akter. Polyurethan plate fant jeg på loftet, og som dere ser av bildet fylte jeg
mellomrommene mellom de tre spantene. Med kniv og 400 slipepapir på klosser ble skroget formet.
Nå skal det listes opp...Skutebyggesettet kommer fra Billing Danmark, og heter La Toulonnaise. Ca. 1m lang.....kostet 250,- en gang,
og har utallige år på div loft.