Propell, aksel, tetning og adapter til modellbåtmotor.


Lager du en modellbåt etter tegning eller fri fantasi, er det ikke så enkelt å få kjøpt passende utstyr til framdriften.
Denne løsningen er en prototype, og den skal testes under kjøring..

. Her gjenges propellbosset med 4 mm (messing)
. Det dreies et lager i PUM (Polyoxymethylene) som angitt på skissen. Denne borres opp med 4,5mm hull. Akselen dreies
  ned til ca.4,3mm
. Lageret som tetter sees til høyere i gul farge. Borres til 8mm
. En bit siliconeslage spennes over de to POM lagerne, og fylles med fett. (se bilder)
. En bit siliconeslange festes mellom aksel og motorens adapter/foring. Det anvendes en siliconslange med lite hull, slik at den
  kan presses på og klemmer seg fast.
. Siliconslangene sikres med 4 straps. Disse silicone-overgangene blir viberasjonsfrie og derfor «lydløse»
. Motoren kan festes med nylonbånd og endeklosser som hindrer vandring. Lett å bytte og lett å trekke ut aksel.
  (Endeklosser ikke montert på skissen)
. Ved å løfte opp siliconslangen og presse fett inn i det åpne rommet som er laget, tetter det for vanngjernnomstrømming.
. Det første (venstre) POM lageret vil kunne lekke, men vannet stoppes i «pakkboksen»
. Der POM-lageret går gjennom skroget limes det fast.
. Brukt hurtiglim på enden av nylonbåndet for å avstive dette der skruene sitter.
. Adapteren er dreiet med krave i messing og borret/tilpasset motoraksel. Festes med settskrue eller lim.