Pakkboks..

Er du uheldig med at hylsa til propellakselen??
Slipper den inn vann??
Da er dette løsningen, en pakkboks i ordet rette forstand...
Fyll på fett og lukk. Kan etterfylles via nippel.