Dempe ulyder i motorledd


Et populært motorledd skaper en del skrangle-lyder.
Ved å trekke over en tykkvegget siliconslange dempes ulydene.