Integrert fartsregulator/motor fra en def. servo

Har du liggende en servo med defekte drev?? I en servo har du integrert en fartsregulator med reverse - stop - forover.
Ved å fjerne alle drev, kan du bruke denne i en liten båt som fartsregulator. Bildet viser en slik løsning.
Fjern toppdelen/plastkassen på servoen. Juster akselen/potmeteret til at servoen stopper når stikke på fjernstyringen står i midtstilling.
Servoen som bildet viser er forseglet med epoxy for å hindre at de tynne ledningene til elektronikken skal ryke.