Baugpropell .

En baugpropell trenger litt utstyr for å virke. Den kan eks. styres fra stikka på radioen.
Motoren i trusteren skal kunne vende rotasjonsrettning. Dette kan gjøres med 3 microbrytere.
De styres fra en servo, og dreiehjulet påmontert servoen utformes slik at microbrytene aktiveres på rett tidspunkt.
For å slippe et motoren bråsnur når stikka på radioen føres fra side til side, er det montert en egen microbryter.
Den slår av strømmen til motoren, slik at den stopper når motoren på trusteren vender rotasjonsrettning.
Du kan lett lage denne løsningen som også gjør at belastningen på servoen er minimal.
Monteringsplaten og servohjulet er laget i Forex. Er du medlem av VMBK får du microbrytere med fjærtrinser gratis.
Bildet viser prototypen ferdig montert og mekanisk testet....


Her er koblings-skjemaet for de to microbrytene...


Her er alle kabler montert, og enheten er testet mot radio. Nå kan baugpropellen kjøres på venstre stikke.
Monteringsplaten og servohjulet er laget av Forex 5mm..