Velkommen til Vestfold Modell Båt Klubb


Modellbåtklubben VMBK ble stiftet i 1978, og har siden det drevet med hobbyen for radiostyrte modell båter.
Klubben er i dag etablert på 3.dammen i Tønsberg. Den har avtale med grunneier og Tønsberg kommune, og
samarbeider nært med «Surf Citty» som driver kabelbanen.

VMBK har egen brygge og lagerbu i tilknytting til området som brukes.
Vår, sommer og høst treffes vi en gang i måneden på 3. dammen hvor vi deler erfaringer og hygger oss.
Bygging, montering av radiostyring, motor og batterier er typiske samtaleemner.

Klubben har redningsbåt som bistår hvis noen får tekniske problemer.
Nytt av året er kurs i støping i epoxy/polyester og sølvlodding.

I vinterhalvåret trekker vi inn på Sem skole hvor vi leier møtelokale og kafeteria.
Her utveksles erfaringer rundt tegninger og byggemetoder, og det legges stor vekt på å ha det hyggelig.
VMBK lager litt ekstra for klubbens medlemmer før jul, og når vi avholder årsmøtet.

Klubben er for alle og har egen hjemmeside (vmbk.no) Her legges det ut bilder og tekst fra våre treff både inne og ute.
Siden har en rekke linker som retter seg mot modellbåtbygging. En rekke videosnutter finner du også.

Klubben har egen terminliste hvor du finner dato og tid for alle treff/møter.

Ønsker du kontakt med VMBK så send en e.post til Tor Andersen - torand6@online.no
Du kan også kontakte oss på alle treff og møter.

Med hilsen styret VMBK

 

oppdatert dato: 16.06.2016 t.a.