Kontaktinfo (må oppdateres)

For å komme i kontakt med klubben, send en e-post til torand6@online.no

Vi er ellers å treffe på dammen i de angitte tidene i terminlista. Det skal være svært dårlig vær for at ingen møter opp!

MÅ OPPDATERES !!!

Styret 2016-17
Leder:
Kasserer:
Styre-medlemmer:Sneglepost: Vestfold Modell Båt Klubb
c/o xxx

Klubbmøter i vinterhalvåret: Innemøtene er hvis ikke annet er nevnt i innkallingen, lagt til 'kafeteriaen' på Sem ungdomsskole.

Kjørebeskrivelse: Kommer man fra nord på gamle E18, ligger den på høyre hånd like etter fengselet, kjør inn ved skiltet. Kafeteriaen ligger i nordenden av idrettsbygget. Kommer man fra syd ligger skolen på venstre hånd rett nord for sentrum. (rett etter avkjøringen til Tønsberg).

Treff i sommerhalvåret - på 3.dammen - Se kartet over.

Kommer du fra E18/Oslo, tar du av mot Tønsberg. I rundkjøringen på Jarlsberg tar du av til venstre, opp Tomsbakken mot Horten (RV19). I rundkjøringen på toppen av bakken tar du av mot høyre, og dammen ligger på venstre side etter omtrent 1km.

Fra E18/Larvik tar du enklest av ved Ås, (selv om kartet viser noe annet) og kjører mot Horten (RV19). Følg så samme rute fra rundkjøringen. (men rett over rundkjøringen i stedet.)

Parkering ved Dammer er forbudt. Det er kun lov å stoppe for å løfte ut modeller. Parkering må skje på motsatt side av veien, rett øst for dammen. Alternativ er på samme side av veien som dammen, rett nord for selve dammen. Kjør forbi dammen, ta til venstre ved skolen og kjør tilbake og parker nærme starten av anlegget for vannskikjøring.

3.dammen ligger utenfor bomringen.